Jobs

STAFF SA PANAHON

Ikaw ba usa ka tawo nga tawo nga madasigon sa paghimo sa usa ka kalainan?

Ang kasinatian sa NCS nga mag-usab-usab sa kinabuhi dili mahimong posible nga wala ang kakugi sa atong inspirational delivery staff.

Mahimo ka nga usa ka bahin niining talagsaon nga kalihokan sa kabatan-onan. Ang among seasonal staff anaa sa sentro sa NCS, ug mapasigarbuhon kami sa libolibong tawo nga nagdasig, nagdumala ug nagdasig sa mga batan-on sa ilang panaw sa NCS. Ang kalampusan sa NCS dili mahimong posible nga wala ang gugma ug dedikasyon sa atong seasonal nga kawani sa NCS.

Kung interesado ka sa bisan unsa niini nga mga papel palihug i-download ang mga dokumento sa ubos ug i-email ang application form sa among manedyer sa NCS sa richard.r@elementsociety.co.uk

Job Description - Team Assistant

Job Description - Team Leader

Job Application Application

KINAHANGLAN STAFF

Gusto namon nga magtrabaho kauban ang mga indibidwal nga madasigon sa pagsuporta sa mga batan-on aron makab-ot ang dili katuohan.

Ang Elementong Katilingban usa ka amo nga Equal Opportunities.

Sa pagkakaron walay permanenteng oportunidad. Palihug pagsusi sa ulahi.

Element Society